Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOŁA NR 1 SKMP ONZ ROK 2012

2012.05.10

Prezentacja na temat misji pokojowych i zadań ONZ

W dniu 09.05 2012r członek wspierajacy nasze statutowe zadania kol. ppłk rez. Wojciech Bilski  przygotował i przeprowadził w Szkole Podstawowej  nr 66 w Bydgoszczy prezentację na temat misji pokojowych i zadań ONZ.
Dzieci do tego spotkania zostały wczesniej odpowiednio przygotowane przez nauczycieli.  Szkoła ubiega się o nadanie  imienia "Uczestników Misji Pokojowych ONZ" . Przygotowana prezentacja była jednym z elementów zapoznania dzieci z rolą ONZ i sił pokojowych oraz ukazania "sylwetki" ewentualnego przyszłego patrona.

Powrót