Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOŁA NR 1 SKMP ONZ ZA 2017 ROK

2017.10.15

Posiedzenie Zarządu Głównego w Warszawia

W dniu 14.10.2017 roku Prezes Koła nr 1 kol. Ryszard Keller wziął udział w posiedzeniu Zarządu Głównego SKMPONZ. Tematem posiedzenia było przyjęcie informacji o pracy Zarządu za okres od kwietnia do października 2017. Informację przedstawił Prezes ZG gen. bryg. w st. spocz. dr Stanisław Woźniak.

W kolejnym punkcie omówiono założenia do planu na 2018r. Stan finansów przedstawił kol. Krzysztof Adamczyk. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Dowództwa Generalnego RSZ i Dowództwa Operacyjnego WP.
Pełnomocnik Dowódcy Generalnego RSZ WP ds. weteranów i poszkodowanych płk Zając przedstawił prezentację o funkcjonowaniu systemu pomocy w jednostkach Dowództwa Generalnego RSZ WP.
Poniżej przedstawiamy tą prezentację.

Więcej informacji przekażemy koleżankom i kolegom po posiedzeniu Zarządu koła w miesiącu listopadzie.

Powrót