Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOŁA NR 1 SKMP ONZ ZA 2017 ROK

2017.09.21

Warsztaty malarsko-fotograficzne dla weteranów i ich rodzin

Informujemy Koleżanki i Kolegów, że Fundacja  "Nikt Nie Zostaje" organizuje w dniach 7 - 18 października 2017 warsztaty w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach.
Szczegóły warsztatów oraz chęć udziału w nich prosze składać telefonicznie do Kolegi Krzysztofa Chlebosza  telefon: 605 730 759, w terminie do dnia 28 września 2017 roku.
Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest:
- posiadanie statusu weterana / weterana poszkodowanego lub odpowiednie zaświadczenie o
  udziale w misjach;
- posiadanie zaintertesowań w dziedzinie malarstwa i fotografii;
- gotowość rozwoju własnych zainteresowań w ww. dziedzinach;
- akceptacja założeń warsztatów i pełny udział w zajęciach programowych;
- złożenie dokumentów rejestracyjnych we właściwym czasie;
- nieodpłatne przekazanie wytworzonych podczas warsztatów prac na cele statutowe Fundacji.

Szczegóły warsztatów w poniższym piśmie, natomiast więcej informacji udzieli zainteresowanym Kolega Chlebosz. Serdeczne zachęcamy do udziału w przedsięwzięciu.

Powrót