Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOŁA NR 1 SKMP ONZ ZA 2017 ROK

2017.08.05

Kolega Bazyli Kucharski odszedł na wieczną wartę

Z głębokim żalem informujemy Koleżanki i Kolegów, że w dniu 1 sierpnia 2017 roku po długiej chorobie odszedł od nas Kolega st. chor. szt. w st. spocz. Bazyli Kucharski
Kolega Bazyli miał 82 lata i był weteranem misji pokojowej UNEF 2 w Egipcie.

Pogrzeb poprzedzony mszą św. żałobną z wojskową asysta honorową odbył się dnia 5.08.2017 r. o godz. 11.00 na cmentarzu parafialnym przy al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Bielawki w Bydgoszczy.

W imieniu członków naszego Koła, Bazylego pożegnał prezes płk w st. spocz. Ryszard Keller.
Powrót