Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOŁA NR 1 SKMP ONZ ZA 2017 ROK

2017.05.30

Festyn rodzinny w Szkole Podstawowej im Misji Pokojowych ONZ nr 66 w Bydgoszczy

W dniu 27.05.2017 członkowie naszego koła SKMPONZ brali udział w Festynie Rodzinnym zorganizowanym przez  kierownictwo Szkoły Podstawowj nr 66 im.Misji Pokojowych ONZ.
Piekna pogoda zapewniła uczestnikom udział w rozlicznych konkursach i pokazach.Serwowana wojskowo - cywilna grochówka oraz grilowane kiełbaski pozwoliły na dłuższy pobyt. W tym kulinarnym zabezpieczeniu nasze koło też miało swój udział.

Powrót