Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOŁA NR 1 SKMP ONZ ZA 2017 ROK

2017.05.26

Dzień Weterana misji poza granicami kraju

W dniu 26 maja 2017 roku, tradycyjnie w przeddzień Święta Weterana spotkaliśmy sie przy tablicy pamiątkowej żołnierzy misjii pokojowych przy Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.. Towarzyszyły nam delegacje: Szkoły Podstawowej im. Misji Pokojowych Onz nr 66 z Bydgoszczy oraz Koła SKMP ONZ  nr 22 z Grudziądza.
Na wstepie kolega Prezes Keller wygłosił okolicznościowe przemówienie a następnie kol. Knasiak odczytał przesłanie sekretarza Generalnego ONZ.
Korzystając z okazji wręczono legitymację i certyfikat naszemu nowemu członkowi koledze Ryszardowi Szymańskiemu.
Zaprzyjażnione koło austriackie podobnego jak nasze Sttowarzyszenia weteranów Misjji Pokojowych przyznała srebrne medale za zasługi dla ruchu pokojowego kolegom: Ryszardowi Kellerowi, Bronisławowi Zacharze, Andrzejowi Jarzębowskiemu, Krzysztofowi Chleboszowi, Jerzemy Przyjemskiemu i Ryszardowi Procowi. Podczas naszego Święta prezes dokonał uroczystej dekoracji przyznanymi medalami.
Na zakończenie części oficjalnej minutą ciszy uczciliśmy pamięć poległych "Peacekeeperów".
Uroczystość zakończyło tradycyjne spotkanie koleżeńskie przy grillu.

Powrót