Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOŁA NR 1 SKMP ONZ ZA 2017 ROK

2017.04.03

Reaktywacja Koła nr 22 w Grudziądzu

Zarząd informuje, że Prezes Koła uczestniczył w dniu 28 marca w zebraniu reaktywującym działalność Koła nr 22 w Grudziądzu.

Prace trwały od kilku miesięcy .Członek naszego koła Kol. ppłk Kłos, żołnierz CSL  jest inicjatorem  i autorem tego sukcesu. Uczestnicząc w zebraniu Prezes naszego koła kolega Ryszard Keller miał wielki zaszczyt w imieniu Prezesa Zarządu Głównego Pana gen. bryg. Stanisława  Woźniaka  podziękować za  włożony wysiłek i udekorować  inicjatora tego sukcesu odznaczeniem „Za zasługi dla SKMPONZ”. Garnizon jest godny, jego członkowie liczącym się kołem w naszej organizacji. Nie pozostawimy Ich samych. W kwietniu spotykamy się w Bydgoszczy, w mesie oficerskiej porozmawiamy o sprawach organizacyjnych i finansowych. W spotkaniu będą uczestniczyć  prezesi i skarbnicy kół.


Powrót