Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOŁA NR 1 SKMP ONZ ZA 2017 ROK

2017.01.19

OKÓLNIK ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKMP ONZ

W dniu wczorajszym otrzymaliśmy z Zarządy Głównego naszego Stowarzyszenia Okólnik nr 1/IV/ZG/2017.
Oryginalny dokument przedstawiamy poniżej.

Powrót