Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOŁA NR 1 SKMP ONZ ROK 2012

2012.04.08

Artykuł w Magazynie Spadachroniarzy Polskich Nr 4/2011

Mundur i i Wawrzyn Pokoju

             Drodzy przyjaciele, koleżanki i koledzy, ostatni kwartał roku to czas dopinania, zakańczania, realizowania(…) ale nie składania obietnic. Bo jest w roku taki dzień, w którym nawet politycy starają się mówić ludzkim głosem, choć z różnym skutkiemto ich wysiłek należy docenić, wskazując jednocześnie na profesjonalne działanie ludzi w mundurach. Czas wspomnień z prozy życia i wzniosłych chwil szczególnych wydarzeń, może dotyczyć różnych aspektów życia, dla jednych mniej ważnych a dla innych istotnych i wręcz decydujących, również o postawie społeczno-politycznej, tej pożądanej, ale nie ze względu na panującą opcję polityczną, postawę zdrową ideowo bo wolną od koneksji i uzależnień politykierów, zrodzoną z żołnierskiego trudu i zwykłej ludzkiej życzliwości. Spadochroniarze i żołnierze wszystkich rodzajów wojsk i służb, uczestnicy misji pokojowych pod błękitną flagą, za sprawą m.in. Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ i osobistych starań prezesa gen. bryg. dr. Stanisława Woźniaka doczekali przyjęcia do struktur organizacyjnych międzynarodowej społeczności Peacekeeperów.

             Tak ważne zdarzenie staram się przedstawić w oparciu o materiał własny i SKMP ONZ oraz dostępny w Internecie, gdzie odsyłam do poszerzenia wiedzy, jak sądzę w wielu przypadkach przydatnej do osobistego wykorzystania. Materiał zdjęciowy udostępniany w przestrzeni publicznej przez uczestników misji pokojowych i oddanego lotnictwu Ryszarda Henke, stanowi nie tylko ilustrację osobistych osiągnięć ich autorów, ale przede wszystkim świadczy o wyjątkowym zaangażowaniu w społecznej działalności dla dobra innych, często również z narażeniem życia w odległych regionach świata, jak prezentowani na łamach.

             Spadochroniarza żołnierze o nieprzeciętnych walorach jakimi charakteryzują się skoczkowie spadochronowi, twardzi jak stal, unoszeni przez wiatr i zawsze gotowi do podejmowania wyzwań. w obronie światowego pokoju.

             Wyrazem szczególnego uznania dla uczestników misji pokojowych jest decyzja Komitetu Nagrody Nobla z 10 grudnia 1988 roku o przyznaniu pokojowej nagrody Nobla siłom pokojowym ONZ. Tak zaszczytne wyróżnienie obejmujące żołnierzy Service of Peace pełniących służbę pod flagą ONZ do 1988 roku, może napawać dumą i być odbierane z nieukrywaną satysfakcją, jak w przypadku płk. dr. Jerzego Banacha, którego Prezydent Soldiers of Peace International Association z siedzibą w Lyon, p. Laurent Attar Bayrou udekorował medalem „In the Service of Peace Nobel Prize 1988” (Nr 589). Nobilitujące również jest posiadanie legitymacji AISP/SPIA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Żołnierzy Pokoju, legitymacji ludzi oddanych pracy i służbie dla innych, co z dużym zapałem czyni wiceprezes SKMP ONZ st. chor. sztab. Tadeusz Sąsiadek.

             Środowisko spadochroniarzy z Kujaw gratuluje wyróżnionym i życzy dalszych sukcesów oraz satysfakcji z propagowania zaszczytnej służby pod błękitną flagą ONZ. Pod flagą, która wraz z barwami narodowymi i sztandarem wojskowym, dawały zwaśnionym narodom gwarancję życia w pokoju. Czas wojennych zniszczeń nam nieobcy, więc tym bardziej decyzje udziału w ryzykownych przedsięwzięciach podejmowano bez oczekiwań materialnych korzyści. Chęć niesienia pomocy bliska wolontariatowi i pragnieniu sprawdzenia się w odmiennych warunkach klimatycznych na teatrze działań stref wojennych, to główne, a często jedyne powody podejmowanych decyzji.

             Wraz z zachodzącymi zmianami w społeczeństwie, także armia doznała przeobrażeń i będąc w permanentnej restrukturyzacji trudno wybrać to co najwłaściwsze, a niedostatek wzorców i dewaluacja autorytetów nie ułatwia zadania. Należy przyznać, że pomimo ogólnej fascynacji mamoną, pozostają na froncie działalności społecznej oddani maksymie Bóg– Honor – Ojczyzna, nietrudno ich dostrzec bo to awangarda w postaci zarządów i ciał statutowych organizacji, jak choćby Związku Polskich Spadochroniarzy czy Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

             Wspólny, już w licznym gronie udział w pierwszych oficjalnych obchodach Dnia Peacekeepera przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, to znak dostrzeżenia weteranów spod błękitnej flagi ONZ, także przez władze polityczne kraju.

             Uroczyste obchody Światowego Dnia Weterana Misji Pokojowych UN 29 maja 2011 roku w Warszawie to efekt pracy wielu osób różnych środowisk, zaangażowanych na rzecz uhonorowania gotowych dla innych oddać to co jedyne i najważniejsze – zdrowie a nawet życie.

Doceniani przez społeczność międzynarodową, posiadacze medalu UN ONZ SERVICE OF PEACE, mają szansę na uznanie i długo oczekiwane słowa podziękowania od własnego kraju.

Powrót