Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOŁA NR 1 SKMP ONZ ROK 2012

2012.03.30

Dni Logistyki

W dniu 30.03.2012 na terenie obiektów Strzelnicy Garnizonowej odbyły się kolejne zajęcia żołnierzy w ramach "Dni Logistyki" zorganizowane przez Dowództwo 1Brygady Logistycznej. Podczas uczestnictwa w tym przedsięwzięciu przyjęliśmy do naszego gronba kolejnych członków naszego Stowarzyszenia:  ppłk Wojciecha Bilskiego do grona członków  wspierających i ppłk Krzysztofa Ziemkiewicza uczestnika misji pokojowej w Libanie.

Powrót