Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOŁA NR 1 SKMP ONZ NA ROK 2015

2015.12.18

Spotkanie wigilijne w Inspektoracie Wsparcia SZ RP

W dniu 18 grudnia 2015 roku na zaprosznie Szefa IW SZ RP gen. broni Edwarda Gruszki, delegacja naszego koła w osobach kolegów Ryszarda Kellera i Franciszka Ostropolskiego

uczestniczyła w tradycyjnym spotkaniu opłatkowym w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych RP.Powrót