Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOŁA NR 1 SKMP ONZ NA ROK 2015

2015.12.15

Spotkanie wigilijne Koła nr 1 SKMP ONZ

W dniu 15 grudnia 2015 roku w Mesie Oficerskiej odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne członków i sympatyków naszego koła oraz zaproszonych gości w osobach:
ks. płk Zenon Surma - dziekan IW SZ, ks. płk Józef Kubalewski, pan Jan Szopiński - wiceprzewodniczący Miejskiej Rady Miasta Bydgoszcz oraz przedstawiciel IW SZ płk Piotr Marks.
Tradycyjnie wręczono certyfikaty nowym członkom Koła w tym m.inn. płk w st. spocz. Zbigniewowi Klyszczyńskiemu. Następnie Prezes Koła nr 1 wręczył medal 15-lecia SKMP ONZ panu Janowi Szopińskiemu.
Ks. płk Surma odczytał życzenia Biskupa Polowego Józefa Guzdka i tradycyjnie przełamaliśmy się opłatkiem.

Powrót