Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOŁA NR 1 SKMP ONZ NA ROK 2015

2015.11.18

Święto "FORMOZY"

Dnia 13 listopada 2015 w Gdyni odbyły się uroczyste obchody Święta Jednostki Wojskowej FORMOZA im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego. Okazją do marynarskich wspomnień o pierwszych latach działań specjalnych była 40 Rocznica utworzenia Wydziału Działań Specjalnych 3 Flotylli Okrętów w Gdyni.
Z rekomendacji Zarządu Głównego Stowarzyszenia w uroczystościach uczestniczył wiceprezes ZG płk w st. spocz. Ryszard Keller. Kapitułę odznaczenia “Gwiazda Weterana ONZ” reprezentował kol. płk Leszek Tanaś  z AON e Rembertowie. Uchwałą ZG SKMP ONZ Pan komandor Radosław Tokarski Dowódca JW FORMOZA, został odznaczony medalem “60 lat udziału Polski w misjach poza granicami państwa”. Sztandar J.W. FORMOZA został udekorowany medalem “Za zasługi dla Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ". W imieniu prezesa ZG SKMP ONZ Pana gen.bryg. w st. spocz. dr Stanisława Woźniaka dekoracji dokonał wiceprezes ZG SKMP ONZ płk w st.spocz. Ryszard Keller. Po odczytaniu uchwały kapituły “Gwiazdy Weterana ONZ”, odznaczenia wręczył wiceprezes Kapituły GW pan płk w st.spocz. Leszek Tanaś. Asystowanie podczas dekoracji było okazją do podkreślenia zasług udziału wyróżnionych w stanowieniu utrzymaniu pokoju w rejonach działań mandatowych. Na zakończenie  tej części uroczystości  z upoważnienia i w imieniu Pana gen. Woźniaka skierowaliśmy do wszystkich uczestników  serdeczne życzenia”żołnierskiego szczęści ,domowego spokoju i stabilizacji”.

 Twarze żołnierzy "Formozy" ze zrozumiałych względów zostały zasłonięte.                                                                 Zdjęcia p. Łukasz Zacharczuk

Powrót