Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOŁA NR 1 SKMP ONZ NA ROK 2015

2015.09.08

28. Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Weteranów w Sopocie..

Generał Stanisław Woźniak Wiceprezydentem Światowej Federacji Weteranów

Generał Stanisław Woźniak przez kolejne trzy lata będzie Wiceprezydentem, Przewodniczącym Stałego Komitetu do Spraw Europy Światowej Federacji Weteranów. Został wybrany na to zaszczytne stanowisko podczas współorganizowanego przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 28. Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Weteranów. Blisko 200 delegatów i obserwatorów z 45 państw z czterech kontynentów obraduje właśnie po raz pierwszy w Polsce, w Sopocie.

Generał Stanisław Woźniak w latach 1995-97 był dowódcą Tymczasowym Sił Narodów Zjednoczonych w Libanie (UNIFIL) w randze Zastępcy Sekretarza Generalnego ONZ W Światowej Federacji Weteranów reprezentuje Polskę jako Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

Światowa Federacja Weteranów jest międzynarodową organizacją, zrzeszającą 172 stowarzyszenia kombatanckie z 96 państw. Powstała w Paryżu w 1950 roku. Wśród członków założycieli byli przedstawiciele organizacji weteranów z: Belgii, Francji, Holandii, Jugosławii, Luksemburga, Stanów Zjednoczonych, Turcji oraz Włoch. Oprócz weteranów wojen i akcji militarnych oraz ofiar wojny, silną pozycję w Federacji zajmują weterani Sił Pokojowych ONZ.

W gronie organizacji członkowskich Światowej Federacji Weteranów znajdują się cztery organizacje z Polski:

W tegorocznym zgromadzeniu Polskę reprezentują także w charakterze obserwatorów przedstawiciele Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju.

Powrót