Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOŁA NR 1 SKMP ONZ NA ROK 2015

2015.03.07

Wizyta w 22 ODN

W dniu 6 marca 20015 roku zostaliśmy zaproszeni do odwiedzenia 22 Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania pod Bydgoszczą. Podczas wizyty w jednostce zostaliśmy zapoznani z historią jednostki oraz jej głównymi zadaniami.
Gościnni gospodarze pokazali nam między innymi trening nawigatorów, salę szkolenia  oraz salę tradycji jednostki.
Podczas spotkania w sali tradycji Prezes naszego koła płk w st. spocz. Ryszard Keller wymienił się pamiątkowymi plakietkami z zastępcą dowódcy jednostki.
Ponadto wręczono przyznane przez Prezesa ZG gen. bryg. w st. spoczynku Stanisława Woźniaka pamiątkowe medale 15-lecia SKMP ONZ kolegom:
- płk w st. spocz. Franciszkowi Ostropolskiemu;
- płk w st. spocz Andrzejowi Jarzębowskiemu;
- płk w st. spocz. Andrzejowi Wesołowskiemu
- st. chor. szt. rez Wojciechowi Kozłowskiemu.

Powrót