Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOŁA NR 1 SKMP ONZ ROK 2012

2012.02.12

Posiedzenie ZG SKMPONZ

Dnia 11 lutego 2012 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie ZG SKMPONZ.

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie ZG.

W trakcie posiedzenia omówiono realizację planu pracy od III Zjazdu do m-ca luty 2012.

Omówiono i zatwierdzono ” Zasadnicze Zadania Zarządu Głównego i Kół  Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych w Roku 2012”.   Za priorytetowe zadanie uznano przygotowanie i udział członków  stowarzyszenia w obchodach „Dnia weterana działań  poza granicami państwa”.

Powrót