Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

2014

2014.12.06

Konferencja Naukowa w AON

Z okazji 15-tej rocznicy Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ zorganizowano w Akademii Obrony Narodowej Konferencję Naukową.

W gronie gości zaproszonych na Konferencję znaleźli się: reprezentujący premier Ewę Kopacz podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej dr Maciej Jankowski, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego dr Zbigniew Włosowicz, zastępca szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Bożena Żelazowska, a także przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, departamentów MON, Sztabu Generalnego WP, dowództw RSZ, Żandarmerii Wojskowej, duchowieństwa wojskowego i szkolnictwa wyższego. Obecni byli również byli rektorzy AON oraz kadra naukowo-dydaktyczna, pracownicy i studenci Akademii Obrony Narodowej. Przede wszystkim jednak konferencja stała się okazją do spotkania całego środowiska kombatantów, w tym współorganizatorów ze Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ z jego prezesem gen. bryg. w st. spocz. dr. Stanisławem Woźniakiem.

Rektor AON płk prof. dr hab. Dariusz  Kozerawski przypomniał obecnym rolę i charakter uczelni. Natomiast prezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ powiedział m.inn. – Działalność społeczna daje nam ogromną satysfakcję i motywację do dalszej pracy. Cieszymy się, że możemy coś zrobić i być potrzebni. Dodał, że całe Stowarzyszenie szczególnie ceni sobie oznaki sympatii ze strony młodego pokolenia.

Do współpracy międzypokoleniowej nawiązała też zastępca szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Bożena Żelazowska, która za nie przypadkowe uznała miejsce organizacji konferencji: – AON to miejsce, gdzie doświadczenie spotyka się z młodością – zaznaczyła minister.

Nasze koło reprezentował płk w st. spocz. Ryszard Keller, którego wystąpienie przyjęto z ogromnym zainteresowaniem i nagrodzono wielkimi brawami.

W  imieniu premier Ewy Kopacz i wicepremiera – ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka życzenia i podziękowania członkom Stowarzyszenia przekazał podsekretarz stanu w MON dr Maciej Jankowski, który odczytał również okolicznościowy list od szefa resortu obrony.

Powrót