Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

2014

2014.11.23

Przysięga Związku Strzeleckiego w Bydgoszczy

W dniu 21 listopada 2014 roku odbyła się przysięga Związku Strzeleckiego w Bydgoszczy. Nasze koło otrzymało zaproszenie do udziału w uroczystości  zaprzysiężenia kandydatów do Związku Strzeleckiego w Bydgoszczy. W uroczystości reprezentowali nas: płk w st. spocz. Ryszard KELLER, płk w st. spocz. Franciszek OSTROPOLSKI i mjr w st. spocz. Jerzy PRZYJEMSKI.

W uroczystości uczestniczył także dyrektor Centrum Weterana Misji Pokojowych poza Granicami Państwa pan ppłk Leszek STEPIEŃ oraz chor. w st. spocz. Andrzej KORUS - kierownik Zespołu Edukacyjno-Promocyjnego. Przybył także przedstawiciel Sił Zbrojnych RP ppłk Tomasz ROŻNIAKOWSKI oraz inni goście.
Przysięgę na ręce Komendanta Związku Strzeleckiego insp. Romana BURKA złożyli: Jakub ZAGAJEWSKI i Krzysztof WACŁAWSKI. Pięknie reprezentował się poczet sztandarowy Związku pod dowództwem strzel. Patrycji BUCZKOWSKIEJ z chorążym sztandaru strzel. Dominkiem WOŹNIAKIEM w asyście strzel. Magdy FILA.

Po oficjalnej uroczystości odbyła się prelekcja multimedialna prezentująca Centrum Weterana oraz ofertę edukacyjna dla młodzieży i organizacji pozarządowych, jaką przygotowało Centrum. Prelekcję przygotował i przeprowadził Andrzej KORUS.

Młodzież Strzelecka rozmawiała także z weteranami misji ONZ, dopytując o szczegóły związane ze służbą poza granicami kraju.

Powrót