Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

2014

2014.11.07

Święto Niepodległości u żandarmów

Na zaproszenie Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy i Prezesa Stowarzyszenia “ŻANDARM”, Prezes Koła nr 1 SKMPONZ płk rez. Ryszard Keller uczestniczył w dniu 07.11.2014 w uroczystości upamiętniającej Święto Niepodległości.

Podczas spotkania po uroczystej zbiórce zaprezentowano sprzęt specjalistyczny i pokaz musztry paradnej orkiestry. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz sprawności psa tropiącego.

Powrót