Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

2014

2014.10.27

Posiedzenie Zarządu Głównego

             W dniach 24 - 26 października  2014 r. w m. Rynia odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

Głównym  tematem obrad było sprawozdanie z prac Prezydium SKMP  ONZ oraz sprawozdanie z działalności finansowej Zarządu .Odrębnymi tematami były zagadnienia związane z przygotowaniem Krajowego Zjazdu Delegatów w 2015 r. i obchodów 15-lecia SKMP ONZ  zaplanowanych na grudzień 2014. Gościem Posiedzenia była Pani  Bożena Żelazowska-Zastępca Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ,która w imieniu Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych , wyróżniła kilkunastu członków Stowarzyszenia, medalem „PRO PATRIA” (Więcej informacji w zakładce Prace Zarządu).

Informujemy ponadto, że Prezes Zarządu Głównego SKMP ONZ podjął decyzję o przeprowadzeniu centralnych uroczystości Dnia Kombatanta Misji poza Granicami Kraju w 2015 roku w Bydgoszczy.

Powrót