Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOŁA NR 1 SKMPONZ ZA 2002 rok


2003.12.07
Na dzien dzisiejszy brak jest jakichkolwiek zdjęć i materiałów z tego roku. Prosimy kolegów o udostępnienie / wypożyczenie posiadanych materiałów dotyczących naszego koła z tego okresu.