Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOŁA NR 1 SKMP ONZ ZA 2001 ROK

2003.10.25
Udział przedstawicieli koła nr 1 SKMPONZ w Bydgoszczy  dnia 1 września 2001 roku podczas  uroczystości na Starym Rynku