Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
koło nr 1 w Bydgoszczy

ARCHIWUM KOŁA NR 1 SKMP ONZ ZA 2000 rok

2003.12.30
Jedno z pierwszych zdjęć członków naszego koła podczas spotkania wigilijnego w lubie Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy  w grudniu 2000 roku.